ZOO Plzeň – III. A

Předposlední den školního roku třeťáčci vyrazili do ZOO Plzeň a za krásného slunečného počasí si užili školní výlet. Během komentované prohlídky se dozvěděli mnoho zajímavostí, například – pštros nestrká hlavu do písku nebo dikobraz nevystřeluje bodliny a mnoho dalšího. Obdivovali…

Číst více

Navržení kandidáti pro volby do ŠR ZŠ Třemošná na období 2021 – 2024

Na základě návrhu zákonných zástupců žáků školy a dobrovolného souhlasu níže jmenovaných osob škola sestavila kandidátku pro volbu dvou členů zákonných zástupců žáků do školské rady pro nadcházející tříleté období:       Jméno kandidáta, věk, povolání   Bydliště 1.

Číst více

Den dětí

Svůj svátek – Den dětí – naši žáci oslavili různými způsoby. Každopádně sportem nebo pobytem v přírodě. Počasí bylo po dlouhé době skvělé, takže se celá akce vydařila na výbornou. Žáci si konečně mohli užít společnou aktivitu mimo školní lavice.

Číst více

Volby do školské rady

Vážení rodiče, na konci června 2021 končí tříleté volební období současné školské rady. Volby 2 členů z řad zákonných zástupců žáků pro další volební období (2021 – 2023) se uskuteční 28. 6. 2021 formou online hlasování na školou používaném informačním…

Číst více

Hurá, ve škole jsme už zase všichni spolu!

Ačkoli 17. květen není žádným státem vyhlášeným svátkem, pro nás a naše žáky byl rozhodně dnem, kterého jsme se nemohli dočkat. Bylo to poprvé po dlouhé době, kdy jsme konečně mohli být zase všichni spolu ve škole. I když…

Číst více

Informace o provozu školy v rámci uvolňování krizových opatření od 17. 5. 2021

Vážení rodiče a žáci ZŠ v Třemošné, dle informací MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 10. května 2021 přechází základní  školy v Plzeňském a dalších vyjmenovaných krajích  od pondělí 17. května 2021   z „rotační“ výuky zpět na klasické prezenční…

Číst více

Informace o provozu školy ZŠ Třemošná od 3. května 2021

Vážení rodiče a žáci, dle rozhodnutí MŠMT je od 12. dubna (1. stupeň) a od 3. května 2021 (2. stupeň) za zvláštních hygienických podmínek a povinného testování žáků (metodika vydaná MŠMT) povolena osobní  přítomnost žáků na vzdělávání prezenčním způsobem s týdenní „rotací“…

Číst více

Školní družina

Škola od 19. dubna otevře ve ŠD jedno oddělení pro žáky 1. stupně  rodičů IZS a vybraných profesí (viz. „Manuál MŠMT“ – provoz škol a školských zařízení ve šk. r.2020/21 vzhledem ke COVIDU -19) s celodenním provozem (7,00 – 15,30 hod.). …

Číst více