Zahájení školního roku a organizace 1. týdne

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 se pro žáky 3. – 9. ročníku uskuteční v pondělí 1. 9. 2014 od 8:00 – 8:45 hodin v ZŠ ves, pro žáky 1. a 2. ročníku od 9:00 – 9:45 v ZŠ chanos. Žáci 2. ročníku přijdou na nácvik dle  předchozích instrukcí třídních učitelek. Doprovázející rodiče jsou vítáni.

Zároveň stále ještě probíhá v obou budovách ZŠ přihlašování do školní družiny, a to až do naplnění kapacity 120 žáků. V případě naplněnosti ŠD budou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. ročníku. Provoz školní družiny v plném rozsahu od 6:00 – 16:00 hodin pro přihlášené žáky začíná od 2. 9. 2014. Provoz školní jídelny začíná rovněž od 2. 9. 2014. Noví strávníci se přihlašují u vedoucí ŠJ paní Dobré v budově na chanosu.

Výuka 1. týden od 2. – 5. 9. 2014

1. ročník dle rozpisu pro jednotlivé dny (rodiče obdrží od třídních učitelek)

2. – 5. ročník od 8:00 – 11:40 hodin

6. – 9. ročník od 8.00 – 12:35 hodin

Od 8. 9. 2014 všechny ročníky dle rozvrhu hodin