Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace v souladu s §167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb. Podrobnosti naleznete zde.