Konzultační hodiny

Harmonogram konzultačních hodin pro zákonné zástupce žáků k projednání informací o prospěchu a chování za 1. pololetí:

  • 1. – 2. ročník v úterý 13. 1. 2015 od 13:00 – 15:00 hodin v budově ZŠ chanos
  • 3. – 9. ročník ve čtvrtek 15. 1. 2015 od 15:30 – 17:00 hodin v budově ZŠ ves
  • Pro konzultace z předmětu matematika na 2. stupni ZŠ bude stanoven náhradní termín.

Individuální termín konzultací si můžete v případě potřeby telefonicky nebo e-mailem domluvit s příslušným pedagogem.

Ve třídě III. B se ve čtvrtek 15. 1. od 16:00 uskuteční společná třídní schůzka rodičů s novou třídní učitelkou Mgr. Švugerovou.