Poděkování za finanční dar

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Váš štědrý finanční příspěvek u příležitosti konání školní besídky. Dobrovolným vstupným jste nám přispěli 5.536,- Kč, výtěžek z jarmarku byl 4.526,- Kč. Celkem jste tedy škole darovali 10.062,- Kč. Finanční částka bude použita jako příspěvek na kulturní a sportovní akce pro žáky ZŠ a ŠD. Za kolektiv pedagogů a žáků ZŠ Třemošná M. Siváková