Přijímací řízení do 1. ročníku

Vážení rodiče,

pod registračními čísly, která jste obdrželi u zápisu, zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ Třemošná pro školní rok 2015/2016. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Pokud potřebujete rozhodnutí o přijetí v listinné podobě, můžete si je osobně vyzvednout v pátek 6. 2. od 7:30 – 15:30 v budově ZŠ ves, Americká 146 (1. patro – sekretariát) nebo se telefonicky domluvit na jiném datu převzetí (tel. 377 953 273).

Pokud jste u zápisu požádali o odklad školní docházky Vašeho dítěte o jeden školní rok, správní řízení se přerušuje do doby, než škole doručíte potřebná doporučující vyjádření. Mgr. Miroslava Siváková, ředitelka ZŠ