Angličtina s rodilým mluvčím děti baví

V rámci projektu „Cizí jazyky pro život“ u nás působí od ledna v hodinách anglického jazyka rodilý mluvčí Arniel Habac. „Teacher Arnie“, jak jej děti oslovují, zatím u nás prožil svůj první měsíc. Spolu s učitelkami angličtiny dochází jedenkrát týdně do každé třídy od 3. do 9. ročníku. Během již realizovaných hodin proběhly různorodé seznamovací aktivity, žáci si s novým učitelem zahráli nové hry a přitom si nenásilnou formou osvojili spoustu nových slovíček. Tato zkušenost pomáhá dětem upevnit jejich dosavadní znalosti angličtiny, učí je porozumění a zbavuje je zábran hovořit cizím jazykem. Projekt pomáhá nejen žákům a pedagogickým pracovníkům, ale i samotnému rodilému mluvčímu – děti jej totiž velmi ochotně učí česká slovíčka, takže i jeho slovní zásoba roste každým dnem. Věříme, že na konci školního roku se budou všichni zúčastnění domlouvat naprosto bez problémů. Mgr. Lenka Archmannová

image14 image12 image11 image8 image7 image5 image2 image1