Termíny pro přihlášení do školní družiny

Středa 28. 8. – 10:00 – 12:00
Pátek 30. 8. – 8:00 – 10:00
Pondělí 2. 9. – 8:00 – 11:00

Další dny během provozu ŠD od 6:00 – 8:00, od 13:00 – 16:00 hodin.
Přihlašování probíhá u vychovatelek ŠD v obou budovách školy.