Matematický klokan 2015

Jako každoročně si i letos změřili své síly v matematické oblasti všichni žáci 2. – 9. ročníku  prostřednictvím soutěže Matematický klokan 2015. A jak to dopadlo?

Kategorie Cvrček (2. – 3. ročník): 1. Hana Škubalová III. A, 2. Jiří Tautrman III. B, 3. Jakub Dobrý III. A

Kategorie Klokánek (4. – 5. ročník): 1. Lenka Egertová, 2. Tomáš Svěcený, 3. Johana Horáková (všichni V.)

Kategorie Benjamin (6. – 7. ročník): 1. Lucie Šlehoferová VII., 2. Martin Hájek VII., 3. Matěj Brabec VI.

Kategorie Kadet (8. – 9. ročník): 1. Phan Le Huyen Trang IX., 2. Eliška Vaníčková VIII., 3. Petr Lukáš IX.

Všem vítězům blahopřejeme a děkujeme Mgr. Ivě Coufalové a třídním učitelkám z 1. stupně za organizaci a vyhodnocení soutěže.