Výsledky dotazníkového šetření – rodiče žáků

Během třídních schůzek 16. a 21. dubna 2015 proběhlo dotazníkové šetření mezi rodiči žáků. Výstupy z tohoto šetření využijeme jako jeden z podkladů k hodnocení činnosti školy. Velice si vážíme toho, že dotazník vyplnilo a odevzdalo 167 respondentů, což je 72% zákonných zástupců. Výsledek nás potěšil, ale zároveň nechceme „usnout na vavřínech“. Např. 94% respondentů hodnotí celkově kvalitu výuky jako výbornou nebo dobrou, 95% rodičů ohodnotilo jako výborné nebo dobré zacházení s dětmi, 95 % rodičů vnímá jednání učitelů s rodiči jako taktní, 97% rodičů má pocit, že se mohou pokaždé nebo někdy obrátit na učitele s případnými problémy. Výsledky odpovědí na jednotlivé otázky si můžete prohlédnout a porovnat v přiloženém grafickém zpracování. Moc děkujeme i za Vaše konkrétní pochvalná vyjádření, podněty a připomínky, které se budeme snažit zohlednit při plánování dalšího rozvoje školy. M. Siváková