Ředitelské volno – informace pro rodiče

Ve dnech 29. a 30. června 2015 bude z provozně-technických důvodů vyhlášeno ředitelské volno. Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2014/2015 bude vydáno v pátek 26. června. V případě potřeby zákonných zástupců bude možno žáky z 1. stupně přihlásit na tyto dva dny do školní družiny. ŠD bude 29. – 30. 6. v provozu od deseti závazně přihlášených žáků. M. Siváková