Dopravní hřiště 4. a 5. ročník

Čtvrťáci a páťáci měli opět možnost otestovat si své znalosti z pravidel silničního provozu a vyzkoušet si dovednosti cyklisty a chodce  v praxi  na dopravním hřišti v Třemošné. Žáci obou tříd prokázali velmi dobré vědomosti. Úspěšní řešitelé, a těch byla většina, obdrželi průkaz cyklisty. Fotografie Mgr. M. Vokounová

DH 6 DH 5 DH 4 DH 3 DH 2 DH 1