Zapojení do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

ZŠ Třemošná se stala jednou z pěti spolupracujících základních škol se SŠ Horní Bříza v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SŠ Horní Bříza bude v rámci projektu realizovat aktivity zaměřené na zkvalitnění vzdělávání žáků technických a řemeslných oborů zejména vybavením dílen praktického vyučování novými stroji, nástroji a přístroji. V rámci uskutečnění klíčových aktivit bude kladen větší důraz na rozvoj motorických schopností a manuální zručnost. Naši žáci druhého stupně budou během realizace aktivit mimo jiné využívat dílny SŠ Horní Bříza, seznámí se s technickými a řemeslnými obory, získají praktické dovednosti a zkušenosti. Technické obory získají více na atraktivitě a u žáků se vzbudí nebo prohloubí zájem o technické vzdělávání. Dále bude SŠ Horní Bříza v průběhu projektu realizovat příměstské tábory s technickou výukou. Doba realizace projektu je 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015. Více v odkazu Projekty.