Zlatý certifikát

Protože si uvědomujeme význam pohybu pro zdravý vývoj dětské populace, aktivně jsme se zapojili do projektu Sazka olympijský víceboj 2014/2015 v rámci kampaně Česko sportuje pod záštitou Českého olympijského výboru. V průběhu školního roku plnili žáci všech ročníků naší školy osm disciplín a jednotlivé výkony se zaznamenávaly do celostátní databáze. Ti, kteří splnili všech osm disciplín, obdrželi na konci školního roku „Sportovní vysvědčení“, kde nalezli přehled dosažených výkonů, jejich celostátní srovnání s výkony dětí stejného věku, určení pohybového typu i nabídku vhodných sportů pro daný typ. Velkou zásluhu na 100% zapojení naší školy do této aktivity má vyučující TV Bc. Václav Kalčík a rovněž třídní učitelé na prvním stupni, kteří dokázali žáky vhodně motivovat a splnit s nimi jednotlivé sportovní úkoly. Za to jim patří dík. Přejeme si, aby se naši žáci zdravě pohybovali i o prázdninách a v příštím školním roce.

Zlatý certifikát 2015 4.

Zlatý certifikát 2015