Adaptační den VII.

Ve čtvrtek 3. září se vydala sedmá třída společně s třídní učitelkou Lenkou Archmannovou a školní metodičkou prevence Ivou Coufalovou ke Kamennému rybníku do Plzně. Tam již na všechny čekal oblastní metodik prevence pan Milan Žižka. Pod jeho vedením se všichni žáci i třídní učitelka zapojili do řady aktivit a her zaměřených na posilování a rozvoj zdravých vrstevnických vztahů. Žáky aktivity velmi bavily a tyto hry jim pomohly více stmelit třídní kolektiv. Mgr. Archmannová, Mgr. Coufalová

20150903_113350 20150903_110502 20150903_102150 20150903_101725