Spolupráce ZŠ a MŠ pokračuje i v letošním školním roce

V rámci pokračující neformální spolupráce navštívily učitelky mateřské školy naše prvňáčky v hodině českého jazyka a matematiky. Měly možnost  přesvědčit se na vlastní oči, jaký pokrok jejich bývalí svěřenci po několika týdnech školní docházky udělali, jak se zadaptovali na prostředí školy, jak se postupně utvářejí kolektivy obou prvních tříd i co nového se již děti naučily. Zaujala je zejména výuka čtení genetickou metodou a rozvíjení logického myšlení a představivosti v matematice. Mgr. I. Radová, Mgr. S. Hosprová