Slavnostní jmenování žákovského parlamentu

Od letošního školního roku začíná pracovat na naší škole žákovský parlament. Jeho členy tvoří vždy dva zástupci z každé třídy od 4. – 9. ročníku, kteří byli řádně zvoleni svými spolužáky v tajném hlasování. Koordinátorské funkce se ujala Mgr. Anna Benešová, spolupracující učitelkou se stala Mgr. Lenka Archmannová. Dne 4.11. 2013 se všichni žáci i učitelé ZŠ ves sešli  v tělocvičně školy u příležitosti slavnostního jmenování členů žákovského parlamentu. Zvolení zástupci tříd se budou pravidelně jednou za dva týdny účastnit zasedání a svými náměty a realizací projektů přispívat k tomu, abychom se ve škole cítili společně co nejlépe. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů! Mgr. A. Benešová