Informace k ukončení 1. pololetí

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 proběhne výuka dle rozvrhu hodin, poslední vyučovací hodinu bude žákům vydán výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2015/2016. Výpis vysvědčení žáci nevracejí. V pátek 29. ledna jsou jednodenní pololetní prázdniny, na které navazují od 1. do 7. 2. jarní prázdniny. Školní družina a školní jídelna nebudou během těchto prázdnin v provozu. Výuka ve druhém pololetí začne po prázdninách v pondělí 8. února. M. Siváková