Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Vážení rodiče,

pod registračními čísly, která jste obdrželi u zápisu, zveřejňujeme seznam přijatých dětí do 1. ročníku ZŠ Třemošná pro školní rok 2016/2017. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Pokud potřebujete rozhodnutí o přijetí v listinné podobě, můžete si je osobně vyzvednout po telefonické či e-mailové domluvě od 15. února v budově ZŠ ves, Americká 146, 1. patro (č. tel. 377 953 273, 601 555 188, reditelna@zstremosna.cz ).

Pokud jste u zápisu požádali o odklad školní docházky Vašeho dítěte o jeden školní rok, správní řízení se přerušuje do doby, než škole doručíte potřebná doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, a to nejpozději do 31. 5. 2016. Mgr. Miroslava Siváková, ředitelka ZŠ