Malý záchranář Plasy

Soutěže Malý záchranář se zúčastnila z naší školy dvě družstva, která tvořili žáci ze 4. a 5. ročníku. Soutěžilo se ve znalostech a praktických dovednostech, souvisejících s výukou vzdělávací oblasti „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ – například ve znalostech využití linek tísňového volání, základů poskytování první pomoci, zásad chování za mimořádných událostí, signálů sirény, základů požární prevence, osobního bezpečí. Znalosti soutěžících byly prověřeny prakticky na jednotlivých stanovištích, ale i formou testů. Několik týdnů před soutěží jsme se začali svědomitě připravovat na tuto náročnou soutěž. Přestože jsme neobsadili přední místa, tak se nám soutěž velmi líbila. Získali jsme nové vědomosti, které jsme si ověřili i prakticky, viděli jsme ukázky s psovodem i hašením požáru. Velmi zajímavá byla i termokamera, kterou nám hasiči předvedli v akci. Den se opravdu vydařil, počasí nám přálo a opečené buřtíky nám chutnaly! Těšíme se opět příště! Mgr. Irena Šiková

http://tremosnazs.rajce.idnes.cz/Maly_zachranar/

záchr1 (8) záchr1 (7) záchr1 (6) záchr1 (5) záchr1 (4) záchr1 (3) záchr1 (2) záchr1 (1)