Hodina pohybu navíc i v příštím roce

S radostí oznamujeme, že MŠMT podpoří pokračování programu „Hodina pohybu navíc“, do jehož pokusného ověřování byla naše škola zapojena již letos, i v příštím školním roce. Naši žáci 1. – 3. ročníku, kteří budou přihlášeni do školní družiny, se tedy i ve školním roce 2016/2017 mohou těšit na sportovní aktivity, které budou jedenkrát týdně probíhat v rámci tohoto programu buď na hřišti na Tatranu nebo v tělocvičně ZŠ. Příležitost k zapojení dostane maximálně 90 dětí, přihlášky obdrží zákonní zástupci v září. Mgr. M. Siváková

http://hop.rvp.cz/