Obhajoba ročníkových prací IX.

Žáci 9. ročníku v letošním školním roce zažili premiéru ve zpracování ročníkové práce na zvolené téma z vybraného vyučovacího předmětu. Nejvíce

žáků oslovila témata z dějepisu, někteří si však vybrali i téma z matematiky, přírodopisu,  českého jazyka, fyziky, zeměpisu, výtvarné výchovy. V pátek 24. června proběhly obhajoby závěrečných prací, kdy žáci zvolené téma prezentovali svým spolužákům a komisi vyučujících. Všichni prezentující předvedli zdařilý výkon a zaslouží uznání. M. Siváková

http://tremosnazs.rajce.idnes.cz/Obhajoba_rocnikovych_praci/

obhajoba1 obhajoba2 obhajoba3 obhajoba4 obhajoba5 obhajoba6