Zahájení školního roku 2016/2017

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 se pro žáky 3. – 9. ročníku uskuteční ve čtvrtek 1. 9. 2016 od 8:00 – 8:45 hodin v ZŠ  ves, pro žáky 1. a 2. ročníku od 9:00 – 9:45 v ZŠ U Stadionu 964 (chanos). Žáci 2. ročníku přijdou na nácvik dle předchozích instrukcí třídních učitelek. Doprovázející rodiče jsou srdečně vítáni. Na všechny se těší kolektiv pedagogů a provozních zaměstnanců školy.

Provoz školní družiny začíná pro přihlášené žáky od 2. 9. 2016 v plném rozsahu od 6:00 – 16:00 hodin. Provoz školní jídelny začíná rovněž od 2. 9. 2016. Noví strávníci se přihlašují u vedoucí ŠJ paní Dobré v budově na chanosu.

Výuka od 2. – 7. 9. 2016

1. ročník (2. 9. – 8:00 – 9:40, 5. 9. + 6. 9. – 8:00 – 10:45, od 7. 9. – 8:00 – 11:40)

2. ročník od 8:00 – 11:40 hodin

3. – 9. ročník od 8.00 – 12:35 hodin

Od 8. 9. 2016 se vyučují všechny ročníky v plném rozsahu dle rozvrhu hodin včetně odpolední výuky.

Ve čtvrtek 1. 9. od 17:00 hodin se koná v I. A a v I. B na chanosu třídní schůzka rodičů žáků prvních tříd. Prosíme všechny rodiče o účast.

Náš tým 2016