Ředitelské volno – informace ZŠ, ŠD a ŠJ

Vážení rodiče,

ve dnech 29. 9. – 30. 9. 2016 vyhlašuji z provozních důvodů (oprava topení v ZŠ) ředitelské volno. Pro žáky 1. stupně bude po oba dny v případě dostatečného zájmu rodičů (minimálně 10 závazně přihlášených dětí) zajištěn provoz školní družiny v budově na chanosu, a to od 7:00 – 16:00 hodin, závazné přihlášky obdržíte během příštího týdne od vychovatelek ŠD. Pokud bude ŠD v provozu, bude pro děti zajištěn i oběd ve školní jídelně, zájemci si jej však musí nahlásit u vedoucí ŠJ, strava nepůjde objednat přes internet. Ostatní strávníci mají v tyto dny oběd automaticky odhlášen. Děkuji za pochopení, M. Siváková

informace ŠJ