Upozornění pro rodiče a žáky

Připomínám ředitelské volno z provozních důvodů (oprava topení ve vsi) ve dnech 29. – 30. 9.

2016. Pro přihlášené žáky z 1. stupně je zajištěna školní družina na chanosu od 7:00 – 16:00 hodin. Od pondělí 3. 10. probíhá běžná výuka. Děkuji za pochopení. M. Siváková