Konzultace s vyučujícími pro rodiče žáků

Konzultační hodiny v ZŠ ves (3. – 9. ročník): ve čtvrtek 10. 11. 2016 od 16:30 – 18:00 hodin

Konzultační hodiny v ZŠ chanos (1. a 2. ročník): v úterý 15. 11. 2016 od 14:00 – 17:00 hodin

Srdečně všechny zveme k návštěvě školy. M. Siváková