Prosba o ohleduplnost a dodržování bezpečnostních předpisů

Vážení rodiče, obyvatelé ulic přiléhajících k budově ZŠ U Stadionu se obrátili na ředitelství ZŠ s prosbou, aby rodiče přivážející děti do školy v budově na chanosu auty jezdili bezpečněji a neohrožovali rychlou jízdou a nedáním přednosti zprava ostatní automobilisty a děti, které chodí pěšky. Zveřejňuji tuto prosbu zde na webu školy, přestože vím, že kontrola dodržování dopravních předpisů přísluší jiným orgánům. Je však v zájmu nás všech, aby byla zajištěna bezpečná cesta všech dětí do základní školy. Děkuji za ohleduplnost při doprovázení vašich dětí, M. Siváková