Zápis do 1. ročníku

2017 Zápis ZŠZápis do 1. ročníku ZŠ Třemošná se koná v úterý 4. dubna 2017 od 13:00 – 17:00 hodin v budově ZŠ U stadionu 964 (Chanos). Zápis se týká dětí, které dovrší věku šesti let k 31. 8. 2017 a dětí s odkladem školní docházky v loňském roce. K zápisu přinesou zákonní zástupci rodný list dítěte a svůj doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz). Náhradní termín zápisu je 24. 4. viz leták. Informace podá v případě potřeby Mgr. Kolářová nebo ředitelka školy

V souvislosti se zápisem pořádá škola různé doprovodné a prezentační akce. Např. Den otevřených dveří na chanosu dne 31. 3. 2017, kdy se můžete podívat od 8:00 – 9:40, jak se u nás vyučuje (nutno přijít vždy na začátek hodiny, aby výuka nebyla narušována, tj. v 8:00 nebo v 8:55), od 13:00 – 15:00 si pak můžete prohlédnou prostředí školy U Stadionu, třídy, školní družinu, jídelnu, tělocvičnu…

Dále vás srdečně zveme na Velikonoční jarmark, který proběhne na chanosu 11. dubna, ve škole ve vsi 6. dubna, a i zde bude spojen s prohlídkou budovy a zázemí školy. Srdečně zveme všechny zájemce a příznivce školy k návštěvě, těšíme se na vás 🙂 M. Siváková, pedagogové a žáci