První pomoc pro prvňáčky aneb Když nám medvědům někdo stůně

1.pomoc4 1.pomoc3 1.pomoc2 1.pomoc1

 

 

 

 

 

 

 

 

V obou prvních třídách proběhlo seznámení žáků s první pomocí. Lektor záchranné služby p. Jiří Váně, DiS. zábavnou formou žákům přiblížil základy první pomoci. Žáci si prakticky vyzkoušeli zastavení krvácení, znehybnění končetiny, rozpoznání bezvědomí, masáž srdce, přivolání zdravotnické záchranné služby. Projekt pro žáky připravila Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. Mgr. Petra Bílá