Zápis do 1. ročníku – náhradní termín 24. 4.

V pondělí 24. dubna proběhne od 13:00 – 16:00 hodin v budově ZŠ U Stadionu 964 (chanos) druhý termín zápisu do prvního ročníku. Prosíme zákonné zástupce, aby s sebou přinesli rodný list dítěte a vlastní občanský průkaz/případně cestovní pas. Od září 2017 plánujeme dvě první třídy, ještě máme několik volných míst na doplnění. M. Siváková