Sportovní den

sport1 sport2 sport3 sport4 sport5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 6. 2017 neusedli žáci jako obvykle do školních lavic, ale sešli se ve sportovním na hřišti TJ Tatran Třemošná, kde měřili své sportovní dovednosti v různých disciplínách. Nejmenší prvňáci a druháci běhali sprint na 50 m, házeli tenisovým míčkem a skákali z místa. Jejich starší spolužáci závodili ve třech kategoriích (kategorie 3. – 4. ročník, 5. – 7. ročník a 8. – 9. ročník – vždy hoši a dívky zvlášť) v těchto atletických disciplínách – běh na 50 m nebo 60 m, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Na závěr si zájemci zaběhli vytrvalostní běh. Mladší – 800 m a starší osmáci a deváťáci – 1000 m. Mezi nimi se objevil i jeden žák ze 7. ročníku (Tomáš Svěcený), který běh vyhrál. Za hlavní disciplíny si žáci odnesli diplomy a sladkou odměnu. Mezi jednotlivými disciplínami si všichni mohli vyzkoušet své dovednosti v doplňkových aktivitách, které zajišťoval žákovský parlament. K nejlepším závodnicím za nejmladší patřily: Ema Kadlecová (2. B), Lucie Churavá (2. B), Eliška Křivánková (1. A), Michaela Ulčová (2. B), Alena Martolosová a Nela Zelenková (obě 2. A), některé stály na stupních vítězů i opakovaně. Za hochy v této kategorii na medailových pozicích stanuli Michal Jasenovec (1. B), Jiří Pícl (2. B), Vít Měšťánek (1. A), Lukáš Valenta (1. B), Filip Chalupa (2. B), Jan Javůrek, Daniel Lavička, Jan Severa (všichni 2. A). V kategorii 3. – 4. ročník mezi dívkami kralovala Markéta Polanková (4. A), která získala ve všech disciplínách 1. místo. K dalším medailistkám patřily Tereza Košková (3. A), Nela Kronďáková (4. A), Vanda Horáková, Adriana Kohoutová, Daniela Ninicu (všechny 4. B). Za hochy k nejlepším patřil Adam Marton (4. B), Filip Šilhavý, Filip Pešík (oba 3. A), Matěj Trnka, Martin Olach (oba 4. A) a Jan Sattler (4. B). Další kategorie 5. – 7. ročník dívky – Klára Krejcarová (6. ročník), Karolína Šťastná (7. ročník), Bianka Dolejšová, Kristýna Behríková (obě 6. ročník), Kamila Forstová, Johana Horáková (obě 7. ročník). Nejlepší hoši v této kategorii: Jan Kunesch, Dominik Reindl, Pavel Bartoš (všichni 7. ročník), Max Reisnecker, Martin Pajger (oba 5. A) a Jan Severa (5. B). Z nejstarších žáků se umístili za dívky: Kateřina Kreutzerová, Kristýna Marková, Kristýna Čechová, Zdeňka Škultétyová, Veronika Fajčíková (všechny 8. ročník) a Tereza Josífková (9. ročník), za hochy: Jakub Karel, Jan Škultéty, Karel Lupač, Jakub Čiha (všichni 9. ročník) a David Mizsár (8. ročník). Všem vítězům gratulujeme k úspěchu a ostatním závodníkům k dosaženým výkonům. Žáci si sportování velmi užili, jen počasí nám nebylo příliš nakloněno a průběh mírně narušil nepříjemný déšť, který žákům naštěstí nevadil. Mgr. Jana Škardová