Přání a poděkování

Děkuji všem pedagogům, zaměstnancům školy, žákům, rodičům, zřizovateli a partnerským institucím za spolupráci ve školním roce 2016/17 a přeji všem krásné léto plné slunce a zážitků, dětem báječné prázdniny a dospělým zaslouženou dovolenou. M. Siváková

V případě potřeby komunikace se školou o prázdninách využijte e-mail: reditelna@zstremosna.cz