Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel ZŠ v Třemošné, Americká 146, 330 11 Třemošná, vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. a podle platného volebního řádu  vydaného Městem Třemošná

volby do Školské rady ZŠ V Třemošné, Americká 146,

330 11 Třemošná

na období 2017-2020.

Volby se budou konat  ve čtvrtek 23. listopadu 2017 od 16,00 do 16,30 hod. v budově ZŠ Chanos a od 17,00 hod. do 17,30 hod. v budově ZŠ Americká 146.

Návrhy kandidátů do školské rady ZŠ z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a kandidáty z řad vyučujících školy doručujte písemně na sekretariát školy nejpozději do pátku 3. listopadu 2017 do 12.00 hod.

V Třemošné 13. října 2017

Mgr. Václav Fencl  v.r.

ředitel školy

Přihláška do voleb do školské rady