Ředitelské volno 20. října 2017

V pátek 20. a v sobotu 21. října se uskuteční v ČR volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.

Vzhledem k tomu, že školní prostory budou využity jako volební místnosti a technické zázemí pro volební komise, ředitel školy se souhlasem zřizovatele vyhlašuje na pátek 20. října 2017 ředitelské volno.

Škola v tento den zajistí pouze v době od 7,00 do 15,00 hod. provoz školní družiny v budově U Stadionu 964.

V. Fencl – ředitel školy