Škola před 100 lety – Národopisné muzeum Plzeň, 31. 10. 2017

31. října žáci třetích a čtvrtého ročníku nastoupili do pomyslného stroje času a propadli se v čase o jedno století zpět. V rámci zážitkového programu Národopisného muzea v Plzni měli na 45 minut možnost vzdát se všech vymožeností moderní doby a prožít vyučování v autentické historické třídě. Na vlastní kůži měli příležitost poznat jakým způsobem, co a za jakých podmínek se učili jejich vrstevníci před 100 lety.

Po příchodu museli odložit všechny věci, které nepatřily do doby před sto lety, jako plastové lahve s pitím, mobily nebo třeba i hodinky. Následoval přesun do autentické třídy, kde museli sedět s rukama za zády po celou vyučovací hodinu v dřevěných lavicích. Setkali se s termíny používaných v té době: škamna – lavice, krám, nůše, trnožky, piják a další. Striktně se museli hlásit, jinak velmi přísná paní učitelka hodně hubovala. Vyzkoušeli si klasický trest – klečení na hrachu, v tomto případě ne za trest, ale za odměnu (pocity měli celkem dobré, ale jen proto, že klečeli několik sekund, po deseti minutách by říkali určitě něco jiného). Prvním aktivitou bylo napsání jména na tabulku křídou, dále každý žák dostal deník, který si také podepsali. V deníku byly obsaženy základní předměty té doby – přehled psacího písma, písanka, hádanky, ukázka z čítanky čtvrtého ročníku (pranostiky), početnice (míry množství – pár, tucet, mandel, kopa), prvouka. Vyzkoušeli si psaní inkoustem pomocí redispera v násadce. Pero si namáčeli do kalamáře a případné kaňky vysáli pijákem. Následovala ukázka hudebních nástrojů, vycpaných zvířat, zazpívali si písničky. Během 45-ti minut, tak nahlédli do základních předmětů. Na závěr každý dostal propouštěcí vysvědčení ze školy obecné. Všichni dostali velikou jedničku.

Program přinesl velmi příjemný čas strávený o jedno století zpět. Děti si chvíle strávené v muzeu velmi užily. Bylo to krásné, zajímané, poučné i zábavné.

DSCN0829 DSCN0833 DSCN0817 DSCN0798 DSCN0796 DSCN0736 DSCN0744 DSCN0758 DSCN0759 DSCN0788 DSCN0732 DSCN0720