Preventivní akce

V úterý 12. prosince se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili přednášky „Kyberšikana“ připravenou v rámci preventivních programů Policie ČR. Dozvěděli se, jaká nebezpečí přináší užívání sociálních sítí, jak se vyvarovat porušování lidských práv prostřednictvím ICT a s tím byla zmíněna i trestněprávní odpovědnost za takové jednání.

Žáci 9. ročníku měli 12. prosince a následně 19. prosince přednášku vedenou Národní iniciativou pro život „Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí“. První část přednášky byla spíše teoretická, srozumitelnou formou se žákům předkládají informace o ženském cyklu, početí a prenatálním vývoji člověka, včetně obrazové dokumentace.  Přednáška také pojednává o problematice umělých potratů a jejich negativních důsledků. Důležitým aspektem je pak probrání prevence – různé druhy antikoncepce a jejich použití, vhodnost či závadnost.  V druhé části přednášky měli žáci možnost diskutovat o daných tématech, probírat různé životní situace a hledat možná řešení.

DSCN1129 DSCN1128 DSCN1127