Prevence, tak trochu jinak – Divadlo VeTři

Žáci 3. – 5. ročníku měli možnost shlédnout divadelní představení zaměřené na primární prevenci. Zástupci Divadla VeTři – Míša Marková a Vlasta Vébr – se zábavnou formou divadelních scének zaměřují na problematiku současné doby. Žáci vidí v jednotlivých scénkách spoustu chyb a sami pomáhají hledat řešení a radit, čeho se příště vyvarovat. Ve scénkách mnohdy jako v zrcadle vidí sami sebe a to jim napomáhá se nad daným problémem opravdu zamyslet.

Zvolili jsme dvě témata. Pro žáky 3. – 4. ročníku – problematika šikany – chování ke spolužákům: Jak se máme chovat. Tento pořad byl zaměřený na pěkné chování ke svým kamarádům a k učitelům. Děti byly pasované do role učitelů a herci se stali dětmi. V ukázkách předváděli nevhodné chování jako posmívání, vytahování se nad ostatní, vyhrožování, braní si hraček, oblečení, nadávání, povyšování se, poukazování na majetkové poměry apod.  Děti ve scénkách všechny rysy špatného chování odhalily. Druhé téma – Cyber šikana – bylo zvoleno pro žáky 5. ročníků.

Obě představení byla velmi poutavá, poučná i zábavná a herci hravou formou vtáhli žáky do děje.

DSCN1792 DSCN1790 DSCN1787 DSCN1768 DSCN1760 DSCN1755 DSCN1756 DSCN1759