Informace školní jídelny k ukončení školního roku 2017/2018

Středa 27. 6. : Do 10.00 hod. možnost odhlášení obědů pro dny 28.6., 29.6. – buď čipem nebo přes internet

Další odhlášky nebudou možné !

Čtvrtek 28. 6. : Odcházející žáci – strávníci mají možnost vrátit čip a 115,- Kč v 7.45 hod. v jídelně – ves

Pátek 29. 6. : Oběd v 9.00 hod. Pro děti navštěvující družinu oběd v 10.00 hod