Exkurze Chotíkov

Tento týden navštívili žáci sedmých ročníků spalovnu v Chotíkově. ZEVO Plzeň je moderním zařízením na energetické využití odpadů pro výrobu tepla, teplé vody pro domácnosti a firmy v Plzni a také elektřiny, kterou dodává do distribuční soustavy. V environmentálním centru společnosti se žáci formou interaktivních her seznámili s informacemi o odpadovém hospodářství. Připravené programy žákům názorně ukázaly, co všechno se děje s odpadem od jeho sběru přes třídění až po energetické využití. V rámci provozní prohlídky prošli spalovnou od místa příjmu odpadu přes velín a kabinu jeřábníka. Viděli manipulaci s odpadem, spalovací proces a princip funkce roštu kotle. Obeznámili se s činností kondenzační parní turbíny a zařízením na čištění spalin.