Výročí Sametové revoluce

Třicáté výročí Sametové revoluce si naši žáci připomněli v rámci projektového dne „30 let svobody“. Do tohoto projektu se zapojili všichni žáci 2. stupně. Během tohoto projektového dne společně pracovali na zadaných úkolech, shlédli film věnovaný 17. listopadu a také vypracovali tématickou výzdobu naší školní chodby.

Mgr. Petr Haken