Poděkování žákům VII.B

Do naší školy přišlo milé poděkování.

Vážený pane řediteli,

chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat žákům třídy 7. B, kteří nám dnes doma předali finanční výtěžek z Vánočního jarmarku, pořádaného 19. prosince 2019 v ZŠ Třemošná. Vybrané žákyně, za doprovodu Mgr. Hakena, osobně předali našemu pětiletému synovi Kubíkovi krásnou částku ve výši 5001,- Kč. Celá tato částka bude použita na rehabilitační pobyt v Centru Hájek. Peníze jsme vložili na Kubíkův transparentní účet u České spořitelny č. 3185513083/0800. Kubíkovi byla po narození diagnostikována DMO. Intenzivní rehabilitace Kubíkovi velice pomáhají. Byli jsme nesmírně mile překvapeni, že se žáci sedmé třídy spontánně rozhodli věnovat své vydělané peníze na dobročinné účely. O to více si tohoto daru vážíme.
S úctou 

Lucie a Radek Dolejšovi

Moc rádi jsme pomohli, Mgr. Petr Haken a třída VII.B