Zahájení školního roku 2020/21

Úterý 1. 9. 2020                 prvňáčci

1.A +B třída –  od 9:00 hodin před budovou ZŠ U Stadionu (Chanos).

Po krátkém slavnostním přivítání rodičů a žáků se prvňáčci přesunou do své třídy, zde budou probíhat pod vedením třídní učitelky seznamovací a administrativní činnosti, žáci obdrží výukové materiály. Přibližně v 9:45 hod. první školní den pro děti končí a rodiče si děti odvádějí domů. V letošním školním roce vzhledem k nepříznivým hygienickým podmínkám a doporučení MŠMT nebude rodičům umožněn vstup do žákovských tříd.

Ve vestibulu školy budou moci rodiče žáků vyplnit přihlášku do školní družiny a přihlášku ke školnímu stravování (podmínkou školního stravování je zakoupení si čipu  – 115 Kč). Přihlášku ke školnímu stravování lze zaslat také prostřednictvím mailové pošty (viz záložka školní jídelna).

Od 16:00 se koná třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd.

Adaptační rozvrh pro prvňáčky 2. – 4. 9 2020

  • středa – čtvrtek od 8:00 do 10:00 hodin
  • pátek od 8:00 do 10:45 hodin

————————————————————————————————

Úterý 1. 9. 2020 2. – 9. ročníky

2. ročník od 8:00 do 11:40 hodin v budově ZŠ U Stadionu 964 (Chanos)

3. –  9. ročník  – od 8:00 – 11:40 hodin v budově ZŠ Americká 146

Od žáků těchto tříd třídní učitelé vyberou učebnice používané v minulém školním roce a vydají učebnice potřebné pro tento školní rok(aktovky s sebou). Pro žáky budou tento den také připraveny k vyzvednutí balíčky sešitů.

Středa 2. 9. 2020

2. – 9. ročník – od 8:00 do 11:40 hod. (den třídního učitele)

Čtvrtek 3. 9. – pátek 4. 9. 2019 Výuka probíhá podle řádného rozvrhu, bez odpoledního vyučování.

Školní stravování

Přihlášky do školní jídelny obdrží žáci první den od třídních učitelů. Provoz školní jídelny začne od úterý 1. 9. 2020 pro předem přihlášené strávníky (www.strava.cz), podáván bude v prvním školním týdnu pouze jeden druh jídla dle jídelního lístku.

Školní družina

Zápis do školní družiny proběhne 1. 9. od 8:00 hodin v obou budovách školy. Plný provoz školní družiny začne od úterý 1. 9. 2020 pro přihlášené žáky (informace a přihláška na www. zstremosna.cz)