První den ve škole

V letošním školním roce přivítala naše škola 40 prvňáčků. Nové žáky tradičně přivítal pan ředitel společně s třídními učitelkami a společně s rodiči děti prožily svůj první školní den.