Obědváme v nové jídelně

V budově Americká přes prázdniny proběhla celá řada stavebních úprav. Od 1. září 2020 obědváme ve zbrusu nové, nádherné jídelně. Kromě toho některé místnosti máme vybavené novým nábytkem – například školní družina, kabinet učitelů nebo tříd. V počítačové učebně máme nainstalovanou obrazovku pro zlepšení výuky. Celá škola se představila novou výzdobou ve třídách i na chodbách. Na všechny dýchl začátek nového školního roku.