Změna v přihlašování obědů ve školním stravování od 1. 10. 2020

30. září 2020 bude ukončeno školou automatické objednávání obědů žákům na následující měsíc, každý strávník (žák nebo jeho zákonný zástupce) si bude objednávat obědy sám prostřednictvím vzdáleného přístupu www.strava.cz.

V platnosti nadále zůstává pravidlo: stravu lze přihlásit a odhlásit nejpozději jeden pracovní den předem do 10.00 hodin.

V. Fencl