Organizace vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ Třemošná v termínu od 12. 10. do 23. 10. 2020

Na základě přijetí krizového opatření vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 ředitel školy rozhodl o úpravě vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ v termínu od 12. 10. do 23. 10. 2020 takto:

  12. – 16. října 19. – 23. října
Výuka ve škole 6. tř. + 9. tř. 7.A +8.A, B
Distanční výuka 7. A + 8. A, B 6. tř. + 9. tř.

V termínu od 26. 10.  do 30. 10. vzdělávání neprobíhá z důvodu dvou dnů volna vyhlášeného MŠMT, jednoho dne státního svátku (28. říjen) a dvou dní podzimních prázdnin.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna (vchodové dveře ze dvora školy Americká 146)), v době od 12,00 do 12,30 hod. Nutností je použití žákovského čipu.

                                                                                                                      ř.š.