Školní družina

Škola od 19. dubna otevře ve ŠD jedno oddělení pro žáky 1. stupně  rodičů IZS a vybraných profesí (viz. „Manuál MŠMT“ – provoz škol a školských zařízení ve šk. r.2020/21 vzhledem ke COVIDU -19) s celodenním provozem (7,00 – 15,30 hod.). 

Oddělení bude organizováno v budově na Americké 146 (ves), žáci mají nárok na dotované stravování a bude jim umožněn přístup k počítači pro hodiny online. Škola zajistí minimalizaci kontaktů s ostatními skupinami žáků školní družiny, činnost bude probíhat v učebnách, ve kterých nebude probíhat prezenční výuka, zařazen bude také pohyb žáků na čerstvém vzduchu.

Pedagogický dohled v jednotlivých dnech týdne zajistí ředitelem určení pedagogičtí pracovníci.

Platba za pobyt žáků ve školní družině bude odpovídat standardním podmínkám, záležet bude na počtu dní, po které se bude  žák činnosti ve školní družině účastnit.

Na žáky se vztahuje povinnost testování jako při běžné prezenční výuce.

Zájem o tuto službu je třeba nahlásit předem na e- mail: sikova@zstremosna.cz nebo telefonicky 777 367 766. Zákonný zástupce oznámí škole dobu pobytu dítěte ve školní družině a jméno pověřené osoby, která žáka  ze školní družiny bude odvádět, případně uvede souhlas s odchodem žáka bez doprovodu.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

V. Fencl, ř.š.