Hurá, ve škole jsme už zase všichni spolu!

Ačkoli 17. květen není žádným státem vyhlášeným svátkem, pro nás a naše žáky byl rozhodně dnem, kterého jsme se nemohli dočkat. Bylo to poprvé po dlouhé době, kdy jsme konečně mohli být zase všichni spolu ve škole.

I když se většina dětí do školy těšila, pro některé z nich může být návrat k pravidelné školní docházce, se vším co k tomu patří,  trošku stresující. Abychom podpořili dobré vztahy mezi dětmi, věnovali jsme se ve škole, kromě učení, i takovým činnostem, které podpoří vzájemnou spolupráci a sounáležitost mezi dětmi, a to i napříč různými třídami.

Během hodin výtvarné a pracovní výchovy tak naši nejmenší žáci z 1. a 2. ročníku společně vymalovali všechna potřebná písmenka, a každé z dětí si vyrobilo svoje kytičky, kterými jsme pak, všichni spolu, vyzdobili plot před naší školou.

Tak jako nenajdeme na plotě dvě úplně stejné kytičky, nenajdeme ve třídě ani dvě úplně stejné děti. Ten umí to, a ten zas tohle, ale všichni dohromady uděláme moc. Naším cílem je, podporovat sounáležitost dětí mezi sebou a jejich dobrý vztah ke škole.

Za kolektiv vyučujících ZŠ Třemošná – U Stadionu 964

Mgr. Kateřina Švugerová