Zahájení školního roku 2021/22

 Středa 1. 9. 2021                 žáci prvních tříd

1.A + B třída –  zahájení školního roku v 9:00 hodin před budovou ZŠ U Stadionu 964 (Chanos).

Po krátkém slavnostním přivítání rodičů a žáků se prvňáčci za přítomnosti jednoho z rodičů podrobí prvnímu preventivnímu screeningovému testování na COVID – 19 v místnosti školní jídelny. Po negativním výsledku testování odvede třídní učitelka  žáky do třídy, kde budou probíhat pod jejím vedením seznamovací a administrativní činnosti, žáci obdrží výukové materiály. Přibližně v 10:00 hod. první školní den pro žáky končí a rodiče si je odvedou domů. Vzhledem k zpřísněným hygienickým opatřením a doporučení MŠMT, nebude rodičům umožněn vstup do žákovských tříd.

Ve vestibulu školy budou moci rodiče žáků vyplnit přihlášku do školní družiny a přihlášku ke školnímu stravování (podmínkou školního stravování je zakoupení si čipu  – 120 Kč). Přihlášku ke školnímu stravování lze zaslat také prostřednictvím mailové pošty (viz záložka školní jídelna).

Od 17:00 hod. škola organizuje třídní schůzky pro rodiče žáků 1. tříd (kmenové učebny  – budova Chanosu 1. patro).

Adaptační rozvrh pro prvňáčky 2. – 3. 9. 2021

  • čtvrtek od 8:00 do 10:00 hodin
  • pátek   od 8:00 do 10:00 hodin

Školní družina

Zápis do školní družiny proběhne 1. 9. od 9:00 hodin ve vestibulu školy. Plný provoz školní družiny začne pro přihlášené žáky od čtvrtka 2. 9. 2021 (informace a přihláška na www. zstremosna.cz).

Školní stravování

Provoz školní jídelny pro žáky začne od čtvrtka 2. 9. 2021 (www.strava.cz), v prvním školním týdnu bude podáván pouze jeden druh jídla dle jídelního lístku.           

Ve společných prostorách školy  je povinna každá osoba (žák, učitel, zákonný zástupce, …) zakrýt si dýchací cesty MZd předepsanými prostředky (žák roušku, dospělá osoba respirátor).  Výjimky u žáků musí být potvrzeny ošetřujícím lékařem!

Pro screeningové testování žáků bude škola používat centrálně distribuované antigenní testy GENRUI.

Preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit žáci, u kterých neuběhlo 180 dní od prodělané nemoci Covid – 19. (rodič doloží čestným prohlášením nebo lékařským potvrzením) nebo  mají platný negativní test z odběrového místa.

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testován nebo se na něho nevztahuje příslušná výjimka z testování nebo nedoloží v určený den platný výsledek o negativním testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. při výuce a ve společných prostorách školy.

Pro žáky školy platí povinnost určená MZd hlásit škole, zda byli v posledních 14 dnech na dovolené v zahraničí. Škola pak posoudí podmínky účasti na vzdělávání žáka podle toho, o kterou kategorii zemí  se jedná z hlediska  možnosti nákazy COVID – 19.

Středa 1. 9. 2021              2. – 9. ročníky

Ve všech třídách proběhne od 8,00 hod. první preventivní screeningové testování na COVID – 19

Pro screeningové testování žáků bude škola používat centrálně distribuované antigenní testy GENRUI.o

2. ročník  od 8:00 do 9:00 hodin v budově ZŠ U Stadionu 964 (Chanos), následuje slavnostní přivítání spolužáků z prvních tříd, školní den následně končí a žáci za doprovodu rodičů odchází domů

3. –  9. ročník  – od 8:00 – 9:45 hodin v budově ZŠ Americká 146

Třídní učitelé vydají žákům učebnice potřebné pro tento školní rok (aktovky s sebou), žáky seznámí s organizací školního roku, důležitou školní dokumentací a ověří kontakty na zákonné zástupce.

 Čtvrtek  2. 9. 2021

2. – 9. ročník: výukový den od 8:00 do 11:40 hod.  (den třídního učitele)

Pátek 3. 9. 2021     

Výuka probíhá podle řádného rozvrhu, bez odpoledního vyučování.

2. – 3. třída výuku ukončí v 11,40 hod.

4. – 7. třída výuku ukončí v 12,30 hod.

8. – 9. třídy výuku ukončí v 11,40 hod.

Školní stravování

Provoz školní jídelny začne od čtvrtka 2. 9. 2021 pro předem přihlášené strávníky (www.strava.cz), v prvním školním týdnu bude podáván pouze jeden druh jídla dle jídelního lístku.                                                   

Školní družina

Zápis do školní družiny proběhne 1. 9. od 8:00 hodin. Plný provoz školní družiny pro přihlášené žáky začne od čtvrtka 2. 9. 2021 (informace a přihláška na www. zstremosna.cz).

Ve společných prostorách školy  je povinna každá osoba (žák, učitel, zákonný zástupce, …) zakrýt si dýchací cesty MZd předepsanými prostředky (žák roušku, dospělá osoba respirátor).  Výjimky u žáků musí být potvrzeny ošetřujícím lékařem!

Preventivnímu testování nejsou povinni se podrobit žáci, u kterých neuběhlo 180 dní od prodělané nemoci Covid – 19. (rodič doloží čestným prohlášením nebo lékařským potvrzením) nebo  mají platný negativní test z odběrového místa.

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testován nebo se na něho nevztahuje příslušná výjimka z testování nebo nedoloží v určený den platný výsledek o negativním testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. při výuce a ve společných prostorách školy.

Pro žáky školy platí povinnost určená MZd hlásit škole, zda byli v posledních 14 dnech na dovolené v zahraničí. Škola pak posoudí podmínky účasti na vzdělávání žáka podle toho, o kterou kategorii zemí  se jedná z hlediska  možnosti nákazy COVID – 19.