Jedeme v tom společně…

Již tradičně se žáci od počátku školní docházky podílejí na výzdobě školy. Učí se tak vzájemné spolupráci a estetické výchově.

S novými prvňáčky si každoročně počátkem září vyzdobíme školní chodbu. Na tvorbě společného vláčku se podílejí žáci prvních a druhých tříd. Mají tak možnost se lépe vzájemně poznat i napříč třídami. Kromě hezké výzdoby je výsledkem i to, že se ve škole cítí děti dobře a bezpečně, protože tu má každý své nezastupitelné místo. 

Projekt společného vláčku je jednou z mnoha aktivit, jejichž cílem je budování bezpečného klimatu v naší škole.